News

Płatności bezgotówkowe – zmiana przepisów od 1.01.2023. O co chodzi?

Płatności bezgotówkowe – zmiana  przepisów od 1.01.2023. O co chodzi?

fot. Pixabay.com

O zmianie w płatnościach bezgotówkowych, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, mówi się od dłuższego czasu. O co chodzi?

Kalendarz roku szkolnego 2022/23. Kiedy wolne od szkoły? >>

Płatności bezgotówkowe – zmiana od 2023 roku

Od 2023 roku do ustawy o prawach konsumenta ma zostać dodany obowiązek dokonywania płatności bezgotówkowych w relacjach między konsumentem a przedsiębiorcą jeśli wartość transakcji przekroczy 20 tysięcy złotych.

Od przyszłego roku do ustawy o prawach konsumenta dodany zostanie art. 7b stanowiący jednoznacznie, że:

„Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 tys. zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji” – podaje biznes.interia.pl.

Niedziele handlowe 2022: daty. Kiedy jest niedziela handlowa? >>

Czytamy, że od nowego roku także w relacjach B2B (w przypadku transakcji pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi) przedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem dokonywania płatności bezgotówkowych już od 8 tysięcy złotych. Do tej pory było to 15 tysięcy złotych. Takie rozwiązanie miałoby pozwalać państwu na większą kontrolę obrotu pieniądza między przedsiębiorcami.

Według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców rozwiązanie, które zakłada wyżej cytowany artykuł 7b, jest „zbyt daleko idącą ingerencją w preferencje obywateli dotyczące metod płatności”. ZPP apeluje o wycofanie się z tego rozwiązania.

Dni wolne 2022. Kiedy najlepiej wziąć urlop, żeby był jak najdłuższy? >> 

Portal Biznes Interia powołuje się na badania, które wskazują, że 47,3% osób preferuje płatności bezgotówkowe, a 32,6% woli płacić gotówką. W grupie wiekowej 55-64 lata 48,1% osób wybiera gotówkę, natomiast 26,7% –  płatności bezgotówkowe. W grupie osób powyżej 65. roku życia gotówkę wybiera 71,8%, wobec 14,2% wybierających płatności bezgotówkowe.

Zobacz też
Komentarze : 0
Aby dodać komentarz Zaloguj
Materiały do pobrania Dostępność kanałów Kontakt Regulaminy konkursów Logotypy 4FUN Prywatność Obowiązek informacyjny Regulamin serwisu
FCBBridge2fun Screen Network naEKRANIE
2020 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.