News

Szkoły otwarte od 18.01. Które klasy wracają do nauki stacjonarnej?

Szkoły otwarte od 18.01. Które klasy wracają do nauki stacjonarnej?

fot. pixabay.com/

Szkoły otwarte od 18 stycznia. Które klasy wracają po feriach do nauki stacjonarnej? Szczegóły przekazano na konferencji prasowej. 

Kwarantanna narodowa od 28.12. Jakie obostrzenia obowiązują do 17.01? >>

W poniedziałek 11 stycznia odbyła się konferencja prasowa na temat zasad bezpieczeństwa. Wzięli w niej udział minister zdrowia Adam Niedzielski oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Nauka stacjonarna od 18.01.2021. Dla których klas?

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Uruchomienie nauczania stacjonarnego w klasach I-III jest bardzo ważne, bo zdajemy sobie sprawę, że nauczanie zdalne w najmłodszych grupach wiekowych jest najmniej efektywne, najbardziej uciążliwe dla uczniów, rodziców i nauczycieli - mówił szef MEiN. 

MATURA 2021 – ważne zmiany ogłoszone! Nie będzie obowiązkowego egzaminu ustnego >> 

W szkołach będą obowiązywać wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Powrót klas I-III do szkół - wytyczne

Zalecenia obejmują m.in.: 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na różnych piętrach budynku szkoły.
 • Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 • Należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy.
 • Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 • Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Pełną listę zaleceń znajdziecie na tej stronie. 

Zasady bezpieczeństwa przedłużone do 31.01. 

Zasady bezpieczeństwa z "etapu odpowiedzialności', które dotyczą m.in. funkcjonowania galerii handlowych, hoteli, restauracji i organizacji spotkań, zostały przedłużone do 31 stycznia 2021 roku. 

 

 

 

 

Zobacz też
Komentarze : 0
Aby dodać komentarz Zaloguj
Materiały do pobrania Dostępność kanałów Kontakt Regulaminy konkursów Logotypy 4FUN Prywatność Obowiązek informacyjny Regulamin serwisu
FCBBridge2fun Screen Network naEKRANIE
2020 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.