News

500 plus dla nauczycieli: jak i kiedy można składać wnioski?

500 plus dla nauczycieli: jak i kiedy można składać wnioski?

fot. pixabay.com

Nauczyciele mogą ubiegać się o 500 plus. Jak i kiedy można składać wnioski? Na co może być przeznaczone świadczenie?

Matura i egzamin ósmoklasisty 2021: będą nowe wymagania? >> 

18 listopada 2020 roku Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie rządowego wsparcia dla nauczycieli, którzy prowadzą kształcenie na odległość. Kwota dofinansowania wynosi 500 złotych. Świadczenie służy podniesieniu jakości kształcenia z uczniami na odległość i refundacji kosztów jakie z tego tytułu ponieśli nauczyciele. Jego wypłata jest zwolniona z podatku i składek na ubezpieczenie społeczne.

Przypomnijmy, że nauka zdalna obowiązuje przynajmniej do 29 listopada 2020 roku. Od 9 listopada edukacja online dotyczy również uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych.

500 plus dla nauczycieli – komu przysługuje, a kto go nie dostanie? 

Świadczenie 500 plus przysługuje nauczycielom i dyrektorom zarówno ze szkół i placówek publicznych, jak i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Wsparciem nie są objęci nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych czy innych form wychowania przedszkolnego.

500 plus dla nauczycieli – do kiedy i jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać 500 plus, należy wypełnić wniosek, który zostanie podany na stronie obsługującej Ministerstwo Edukacji Narodowej i do 7 grudnia 2020 roku złożyć go do dyrektora jednostki systemu oświaty, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Wniosek będzie zawierał:

 • imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela;
 • informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu;
 • w przypadku nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w więcej niż jednej jednostce systemu oświaty – oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty;
 • podpis nauczyciela.

Dodatkowo do wniosku dołącza się kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, wystawiony imiennie na nauczyciela.

Przyznane dofinansowanie zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku.

Nauka zdalna – do kiedy potrwa? „Do stycznia lub dłużej” >> 

500 plus dla nauczycieli – na co można przeznaczyć?

Refundacja dotyczy zakupu sprzętu dokonanego w bieżącym roku szkolnym, czyli od 1 września 2020 roku. Na liście przedmiotów, które podlegają dofinansowaniu w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli znalazły się:

 • komputer,
 • kamera internetowa,
 • mikrofon,
 • urządzenie wielofunkcyjne,
 • zestaw słuchawkowy,
 • internet,
 • tablet graficzny.

Więcej informacji na temat świadczenia 500 plus dla nauczycieli znajdziecie tutaj.

 

 

 

 

Zobacz też
Komentarze : 0
Aby dodać komentarz Zaloguj
Materiały do pobrania Dostępność kanałów Kontakt Regulaminy konkursów Logotypy 4FUN Prywatność Obowiązek informacyjny Regulamin serwisu
FCBBridge2fun Screen Network naEKRANIE
2020 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.