Reklama
placeholder
News

Stopień alarmowy w Polsce podwyższony. Premier podjął decyzję

Stopień alarmowy w Polsce podwyższony. Premier podjął decyzję

Fot. Pixabay.com

Reklama
Reklama
placeholder

15 lutego premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju.

Izolacja, kwarantanna, nauka zdalna – DUŻE ZMIANY już w lutym 2022 >>

[AKTUALIZACJA, 22.02.2022, 09.00]

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Stopień CHARLIE–CRP jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Do zadań organów państwa związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Wszystkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia należy zgłaszać na policję, za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Co z obowiązkowymi szczepieniami dla nauczycieli i mundurowych od 1 marca? Aktualne informacje >>

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju 15.02.2022  – informacje

Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 15 lutego 2022 roku (od godziny 23.59) do poniedziałku 28 lutego 2022 roku (do godziny 23.59). 

Pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP dotyczy cyberprzestrzeni. To najniższy z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień alarmowy został wprowadzony po to, żeby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Stopień ALFA-CRP to sygnał dla służb, które dbają o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności – administracja jest zobowiązana do wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Matura 2023 i 2024 ze zmianami. Jakie są wymagania? >>

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. W sumie są cztery stopnie alarmu – ALFA, BRAVO, CHARLIE i najwyższy – DELTA.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych. Dzieje się to w drodze zarządzenia.

Pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju był wprowadzony 18-23 stycznia 2022 roku. Stopień ALFA-CRP obowiązywał także w dniach 6-10 grudnia, podczas katowickiego Szczytu Cyfrowego ONZ  - IGF 2021.

 

Reklama
placeholder
Zobacz też
2022 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama