News

Praca zdalna po pandemii: będą nowe przepisy?

Praca zdalna po pandemii: będą nowe przepisy?

Fot. Pixabay.com

Jak będzie wyglądała praca zdalna po pandemii? Pojawiły się informacje, że planowane jest uregulowanie przepisów dotyczących home office.

Luzowanie wszystkich obostrzeń: harmonogram na maj. Kiedy restauracje i kiedy siłownie? >> 

Przez pandemię koronawirusa wielu Polaków musiało zacząć pracować z domu. Jak donosi Radio Zet, powołując się na raport „Przyszłość pracy w sektorze finansowym” przeprowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wielu z nas, po zniesieniu obostrzeń, chce wykonywać swoje służbowe obowiązki w systemie hybrydowym.

Praca zdalna – rząd wprowadzi nowe przepisy?

Na portalu czytamy, że z projektu opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii proponuje zmiany w prawie w zakresie pracy zdalnej.

(…) Oczekuje się uelastycznienia możliwości wykonywania pracy poza zakładem pracy oraz rozpowszechnienia wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, także po odwołaniu obowiązującego stanu epidemii – brzmi fragment uzasadnienia.

Serwis informuje, że w zmianach przewidziano m.in. wprowadzenie definicji pracy zdalnej.  Zgodnie z nią „pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

Maseczki zniesione na zewnątrz. Od kiedy? >> 

Nowe przepisy mają uregulować obowiązek określania zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub w regulaminie ustalonym przez pracodawcę.

Mówi się, że jeśli zapowiadane regulacje wejdą w życie, praca w systemie zdalnym mogłaby być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie trwania zatrudnienia. W przypadku drugiego rozwiązania pracownik mógłby wykonywać obowiązki z domu z własnej inicjatywy lub inicjatywy pracodawcy.

Dodatkowo pracodawca miałby mieć możliwość polecenia pracownikom pracy zdalnej w szczególnych przypadkach, ale przy zastrzeżeniu wcześniejszego oświadczenia pracownika, że ten posiada warunki do pracy poza firmą.

Przepisy mają dotyczyć też obowiązku pracodawcy do „dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania zadań, pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną” i "przyznania stronom uprawnienia do zawarcia porozumienia w zakresie wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi i materiałów w pracy zdalnej”.

 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ma pomysł na nowe przepisy

Opublikowany przez Radio ZET - Biznes Czwartek, 6 maja 2021
Zobacz też
Komentarze : 0
Aby dodać komentarz Zaloguj
Materiały do pobrania Dostępność kanałów Kontakt Regulaminy konkursów Logotypy 4FUN Prywatność Obowiązek informacyjny Regulamin serwisu
FCBBridge2fun Screen Network naEKRANIE
2020 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.