News

Siłownie, baseny i parki rozrywki otwarte od 6.06. Są wytyczne

Siłownie, baseny i parki rozrywki otwarte od 6.06. Są wytyczne

Fot. Pixabay.com

Siłownie, baseny i parki rozrywki otwarte ponownie od 6.06. Jakie zasady będą obowiązywać w tych miejscach? Są oficjalne wytyczne.

Energylandia: kiedy otwarcie i jakie zasady obowiązują? Sporo zmian >>

27 maja 2020 roku odbyła się konferencja prasowa, w czasie której przedstawiciele rządu poinformowali o szczegółach IV etapu odmrażania gospodarki w czasie epidemii koronawirusa w Polsce. Przekazano m.in., że od 6 czerwca 2020 roku ponownie mogą działać m.in.  siłownie, baseny i kluby fitness.

Tego typu miejsca będę otwarte dla klientów, jednak muszą działać według wytycznych sanitarnych. Jakie zasady obowiązują od pierwszej soboty czerwca 2020 roku?

Siłownie, kluby fitness – wytyczne, najważniejsze zasady:

 • Należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe (ćwiczenia siłowe)  - maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami (minimum 2 metry).
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się  utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone).
 • Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
 • Należy udostępnić informacje dla osób z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
 • Utrzymać odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness; zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi.
 • Rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie - nadzór sprawuje personel klubu.
 • Należy ustalić przerwę techniczną w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń;
 • Zapewnić, w miarę możliwości, stałe wietrzenie wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness.
 • W zależności od powierzchni siłowni/klubu fitness dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).
 • Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy - typu maty.
 • Możliwość funkcjonowania saun, solarium, stref relaksu, jacuzzi, kabin prysznicowych, stref mokrych zależne od obowiązującego prawa.
 • Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk.
 • Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16); ograniczyć liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety.
 • Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych z zastrzeżeniem, że  zorganizowane będą zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dla obiektów gastronomicznych.
 • Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Wszystkie zalecenie na temat funkcjonowania siłowni i klubów fitness znajdziecie tutaj.

Zakaz handlu w niedziele czasowo zniesiony? Jest taki pomysł >>   

Baseny  i sauny – wytyczne, najważniejsze zasady:

 • Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba.
 • Prowadzenie dezynfekcji bransoletek i/lub kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
 • W strefie basenów i saun rekomenduje się prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.
 • Nadzorowanie liczby użytkowników korzystających z obiektów.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób.
 • Maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie.
 • Zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika (…).
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 • (…) Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 • Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 • Ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 50% maksymalnej zajętości.
 • Rekomendacja zamknięcia saun, które nie zapewniają temperatury większej niż 60 stopni Celsjusza.
 • Obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).

Wszystkie zalecenie na temat funkcjonowania basenów i saun znajdziecie tutaj.

Wesela znów możliwe! Od kiedy, do ilu osób i jakie obostrzenia? >>

Parki rozrywki – wytyczne, najważniejsze zasady:

 • Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, do osuszania stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego pojemnika na odpady i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, balustrady, blaty, oparcia krzeseł.
 • Rekomendowane umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach.
 • Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, toalet, wind, blatów, klamek, poręczy, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 • Cały personel parku jest wyposażony i przestrzega używania maseczki, przyłbic, rękawiczek.
 • W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 • Gastronomia – procedury zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszystkie zalecenie na temat funkcjonowania parków rozrywki znajdziecie tutaj.

 

Zobacz też
Komentarze : 0
Aby dodać komentarz Zaloguj