News

Stan zagrożenia epidemicznego - co to znaczy? [DEFINICJA]

Stan zagrożenia epidemicznego - co to znaczy? [DEFINICJA]

fot. Pixabay.com

Zmarł drugi pacjent w Polsce zarażony koronawirusem - 73-latek z Wrocławia.

W czwartek 12 marca minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego. Premier Morawiecki ogłosił to oficjalnie w swoim wystąpieniu w piątek 13 marca.

Co to oznacza?

Koronawirus: sklepy i restauracje będą zamknięte. Które i od kiedy? >>

Stan zagrożenia epidemicznego – denificja, co to jest?

Stan zagrożenia epidemiologicznego oznacza sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych. 

To oznacza nałożenie szczególnych obowiązków łączących się z ograniczeniem autonomii pacjenta, które są zapisane w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Wyraźnie stanowi ona, że nie tylko obywatele Polski, ale i wszyscy przebywający na jej terenie, mogą zostać zobowiązani do poddawania się m.in:

- kwarantannie
- hospitalizacji
- izolacji na czas leczenia lub kwarantanny
- zabiegom sanitarnym
- obowiązkowym szczepieniom ochronnym
- profilaktycznemu stosowaniu leków po ewentualnej ekspozycji na zakażenie
- badaniom sanitarno-epidemiologicznym 

oraz nadzorowi epidemiologicznemu obejmującego m.in. obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie zaleceniom służb sanitarnych.

Tom Hanks ma koronawirusa. Syn aktora opowiada jak sobie z tym radzą >>

Opis stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii jest opisany w Dzienniku Ustaw.

Art.  46.  [Ogłoszenie i odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii]

1.  Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2.  Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.
3.  Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1.
4.  W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:
1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych
, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych
- uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

5.  Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są:
1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych;
2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
6.  Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1-4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Stan ogłoszenia epidemiologicznego w Polsce obowiązuje do odwołania.

Koronawirus - Polska zamyka granice! Kto i na jakiej zasadzie może podróżować? >>

Zobacz też
Komentarze : 0
Aby dodać komentarz Zaloguj
Materiały do pobrania Dostępność kanałów Kontakt Regulaminy konkursów Logotypy 4FUN Prywatność Obowiązek informacyjny Regulamin serwisu
FCBBridge2fun Screen Network naEKRANIE
2020 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.