News

Egzamin ósmoklasisty 2020: WYNIKI. Gdzie znaleźć?

Egzamin ósmoklasisty 2020: WYNIKI. Gdzie znaleźć?

Wikimedia Commons/Marcin Otorowski

Egzamin ósmoklasisty 2020 – wyniki tuż-tuż! Gdzie je znaleźć? Dowiedzcie się jak sprawdzić jak Wam poszło!

Powrót do szkoły: zmiany od 1 września. Jakie zasady będą obowiązywać uczniów? >> 

W tym roku egzaminy ósmoklasisty odbyły się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku. Z kolei termin dodatkowy testów wyznaczono na 7-9 lipca. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty 2020 – wyniki. Data, gdzie sprawdzić?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wyniki egzaminów ósmoklasisty 2020 zostaną ogłoszone w piątek 31 lipca.

Ostatniego dnia lipca absolwenci szkół podstawowych otrzymają też zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że  sposób przekazania zaświadczenia określi dyrektor szkoły, którą dany absolwent ukończył. Jeśli rodzic ucznia złoży odpowiedni wniosek, skan zaświadczenia może być przesłany przez dyrektora placówki elektronicznie, np. za pomocą e-maila.

Wszyscy, którzy w 2020 roku przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, 31 lipca od godziny 10.00 będą mogli sprawdzić swoje wyniki również onlineza pomocą ogólnopolskiego systemu informatycznego ZIU. Jak się zalogować? Wystarczy wpisać login i hasło, które każdy uczeń otrzymał od dyrektora swojej szkoły.

Rekrutacja do szkół średnich 2020 – terminy

4 sierpnia o godzinie 15.00 mija termin wypełniania wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W tym roku możliwe jest przekazanie szkole oryginału albo poświadczonej zgodności z oryginałem kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu lub przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu czy zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Również do 4 sierpnia do godziny 15.00 uczniowie mają możliwość zmiany wniosków, w tym zmianę szkół czy profilu klasy.

Kiedy wyniki rekrutacji do szkoły średniej? O tym, czy dostaliście się do wybranej szkoły dowiecie się 12 sierpnia 2020 roku. Informacji szukajcie na jej stronie internetowej.

W dniach 13-18 sierpnia należy złożyć w wybranej placówce oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Podaje się, że należy to zrobić jeśli dokumenty nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Jeśli wybrana przez Was szkoła prowadzi kształcenie zawodowe, oprócz świadectwa i zaświadczenia o wynikach należy dostarczyć jeszcze zaświadczenie lekarskie.

Ostateczne listy kandydatów przyjętych do szkół zostaną ogłoszone 19 sierpnia 2020 roku.

Nowy przedmiot w szkołach średnich od 1 września. MEN zapowiedziało zmiany >> 

Co ważne, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego, a o przyjęciu do szkół kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą decydować dyrektorzy szkoły.

Podaje się, że jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w żadnym wyznaczonym terminie, zostaje z niego zwolniony. W takim przypadku przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zostaną mu przeliczone również na liczbę punktów z egzaminu.

Więcej informacji na temat ogłoszenia wyników egzaminów ósmoklasisty 2020 znajdziecie na tej stronie. 

 

Zobacz też
Komentarze : 0
Aby dodać komentarz Zaloguj