Reklama
placeholder
News

Matura 2022 – terminarz, o której egzaminy?

Matura 2022 – terminarz, o której egzaminy?

Wikimedia Commons/Marcin Otorowski

Reklama
Reklama
placeholder

Matury 2022 rozpoczynają się 4 maja. Absolwenci szkół średnich przystępują do egzaminu dojrzałości. Tu znajdziecie harmonogram matur 2022.

Koniec roku szkolnego 2022: kiedy początek wakacji? >>

Matura 2022: harmonogram, o której godzinie egzaminy?

Egzaminy maturalne w terminie głównym w 2022 roku rozpoczną się 4 maja i potrwają do 23 maja. Egzaminy pisemne będą przeprowadzane o godzinie 9.00 oraz 14.00.

4 maja 2022 (środa)

 • 9:00 – język polski (poziom podstawowy)

5 maja 2022 (czwartek)

 • 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

6 maja 2022 (piątek)

 • 9:00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • 14:00 – język francuski (poziom podstawowy)
 • 14:00 – język hiszpański (poziom podstawowy)
 • 14:00 – język niemiecki (poziom podstawowy)
 • 14:00 – język rosyjski (poziom podstawowy)
 • 14:00 – język włoski (poziom podstawowy)

17 maja 2022 (wtorek)

 • 14:00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

Nowy przedmiot w szkołach już pewny. Od kiedy, na czym polega i kto go będzie uczył? >>

Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym znajdziecie na stronie cke.gov.pl.

Matura ustna 2022 dla chętnych

Matura ustna 2022 odbędzie się tylko dla osób, które potrzebują jej wyniku w rekrutacji na uczelnie za granicą.

Matury ustne w terminie głównym odbędą się 18-20 maja.

Matura 2022: termin dodatkowy

Termin matury dodatkowej wyznaczono dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym. Egzaminy pisemne odbędą się w dniach 1-15 czerwca, a egzaminy ustne – 14-15 czerwca.

Matura 2023 i 2024 ze zmianami. Jakie są wymagania? >> 

Matura 2022: wyniki

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego oraz wydawania świadectw, aneksów i informacji o wynikach to 5 lipca 2022 roku.

Matura poprawkowa 2022: data, wyniki 

Do matury poprawkowej mogą przystąpić zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej.

 • część pisemna – 23 sierpnia 2022 roku (wtorek), godzina 9.00
 • część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym

Termin ogłaszania wyników matury poprawkowej oraz wydawania świadectw, aneksów i informacji o wynikach wyznaczono na 9 września 2022 roku.

Zmiany w szkołach od 1 września. 'Strzelanie na strzelnicach i zapoznawanie się z bronią >>

Matura 2022: czy młodsze klasy mają wolne?

Zazwyczaj pierwsze 3 dni matur są wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów młodszych klas. To oznacza, że po majówce wrócą do szkoły dopiero 9 maja.

Zdajecie maturę w tym roku?

 

Reklama
placeholder
Zobacz też
2022 4FUN sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama