News

Wakacje 2020: co z obozami i koloniami? Jest decyzja

Wakacje 2020: co z obozami i koloniami? Jest decyzja

fot. pixabay.com/

Czy odbędą się obozy i kolonie podczas wakacji 2020? Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne.

Restrykcje wprowadzone przez rząd na czas epidemii koronawirusa zostają znoszone. Ponownie możemy uprawiać sport na świeżym powietrzu, spotykać się w kawiarniach i restauracjach czy odwiedzać kina. Teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dotyczące wakacji 2020. Obozy i kolonie mogą się odbyć, ale „przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych”.

Wyższe oceny i promocja do następnej klasy dla wszystkich? To pomysł Rzecznika Praw Dziecka >>

Wakacje 2020: zasady wyjazdu na obozy i kolonie

W dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia możemy dowiedzieć się o zalecanej liczbie dzieci w jednej grupie uczestników obozu. Przeczytamy także informacje o reżimie sanitarnym oraz o tym co należy zrobić jeśli jedno z dzieci okaże się zakażone wirusem COVID-19.

Wiadomo, że wszyscy uczestnicy wyjazdu muszą być zdrowi co ma zostać poświadczone przez rodzica każdego dziecka w specjalnym pisemnym oświadczeniu. Pismo musi zawierać również deklarację, że w ciągu dwóch tygodni przed rozpoczęciem wypoczynku dziecko nie mieszkało z osobą przebywającą w kwarantannie ani nie miało kontaktu z osobą "podejrzaną o zakażenie".

Osoba, która będzie odprowadzać dziecko na zbiórkę również musi być zdrowa i nie może mieszkać z osobą, która w przeciągu 14 dni przed wyjazdem znajdowała się na kwarantannie.

Local Heroes wycięło metki w swoich bluzach? Marka wydała oświadczenie >>

Dziecko wyjeżdżające na kolonie musi być zaopatrzone w osłony na usta i nos.

W jednym pokoju bądź namiocie muszą być uczestnicy tej samej grupy w liczbie nie większej niż cztery osoby, gdzie na każdą z nich muszą przypadać 4 metry kwadratowe powierzchni noclegowej.

Ministerstwo Edukacji w swoich wytycznych podkreśla także, że musi znajdować się przestrzeń dla osób, które będą miały objawy wskazujące na wystąpienie choroby. Jest także zalecenie dotyczące liczby osób znajdujących się w poszczególnych grupach.

Kiedy powrót do szkoły? Jest decyzja >>

Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność – czytamy.

Na miejscu organizatorzy wypoczynku muszą zapewnić stałą możliwość konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem. Będzie wprowadzony regularny pomiar temperatury ciała uczestników i członków kadry.

Macie w planach wyjazd na kolonię albo obóz?

 

 

 

 

Zobacz też
Komentarze : 0
Aby dodać komentarz Zaloguj